Imprint › PTS Akademia

12

The Unlikley Salesman

PTS Akademia

ICT dan Islam

PTS Akademia

Fajar Menyingsing di Ashby Road

Md. Zin Sham, Yussof Ahmad, Sabtu Jasin

PTS Akademia

Kami Bantah DLP

Abdullah Hassan

PTS Akademia

Falsafah & Psikologi Pendidikan daripada Perspektif Islam & Barat

Shahabuddin Hashim

PTS Akademia

Sejarah Arkeologi Nusantara

PTS Akademia

Keluarga dan Permodenan di Malaysia

Fatimah Abdullah

PTS Akademia

Kepelbagaian Spesies Ikan di Malaysia

Khairul Adha bin A. Rahim

PTS Akademia

Pantun Agama

Bazrul Bahaman

PTS Akademia

Nilam Sari: Pantun Melayu

Asima Abdul Latiff

PTS Akademia

Merancangkan Pendidikan untuk Malaysia Merdeka

Omar Mohd Hashim

PTS Akademia

Unsur Penyembuhan Pati Ikan Haruan

Saringat Baie et al.

PTS Akademia

Merancangkan Bangsa Malaysia

Aminuddin Baki

PTS Akademia

Perekayasaan Bahasa Melayu

Abdullah Hassan

PTS Akademia

Traditional Malay Theatre

Ghulam Sarwar Yousof

PTS Akademia

Prostesis: Kaedah Kejuruteraan

Noor Azuan Abu Osman et al.

PTS Akademia

Kritikan Sastera dalam Teori, Aplikasi dan Tradisi

Hashim Awang

PTS Akademia

Ghairah Dunia dalam Empat Baris

Muhammad Haji Salleh

PTS Akademia

A Journey Through Fear

Ahmad Misron Yusof

PTS Akademia

Mudahnya Maqasid Syariah

Dr. Jasser Auda

PTS Akademia

Transformasi Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan

Pati Anak Aleng

PTS Akademia

Teras Pendidikan Bahasa Melayu

Awang Sariyan

PTS Akademia

Persejarahan Brunei

Awang Asbol

PTS Akademia

Asas Linguistik

Suraiya Chapakiya

PTS Akademia

Sistem Sosial Adat Perpatih

Nordin Selat, Abdullah Hassan

PTS Akademia

Tengku Menteri

Talib Samat, Abdullah Hassan

PTS Akademia

Pengurusan Bilik Darjah: Strategi-Strategi Mewujudkan Komuniti Pembelajaran Berkesan

James Ang Jit Eng

PTS Akademia

Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman

Abdullah Hassan, Marohaini Yusoff

PTS Akademia

Sains Matematik dalam Acuan Bahasa Melayu dan Islam

Shaharir Mohamad Zain, Abdullah Hassan

PTS Akademia

Faux Amis dalam Peminjaman Leksikal Inggeris-Melayu

Shahabuddin Hashim, Ratifah Md Taib

PTS Akademia

12
PTS Publishing House
Komik-M
PutehPress
Penerbit-X
Bookiut
PTS Junior
Tunas Super
Book-Bang

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024